Sterk eerst politiek leiderschap en verduidelijkt de richting van het doelwit. Met de leiding van het socialistische socialistische denken aan Xi Jinping, tot oprichting van een banner met kenmerkende politieke begeleiding, het uitvoeren van de speciale activiteiten zoals "het modelorgel om een…

read more

Wang Youcai realized that something was a bit serious,Nodding,Assured Wang Degui:“dad!Stop talking,I know i was wrong,People who leave without paying,I will ask and drag people back“ Seeing that my son has a certain understanding,Wang Degui was naturally happy,He couldn’t help but sighed:“child,You…

read more